Małe, kilkumilimetrowe srebrzyki – ruchliwe owady bezskrzydłowe, najczęściej srebrne, szybko przemykające po podłodze to rybki. Rozmnażają się szybko, a żyją nawet rok jeśli miejsce jest ciepłe, ciemne i wilgotne. Najbardziej te warunki spełniają oczywiście łazienki, piwnice czy strychy. Jeśli chcemy się ich pozbyć musimy znacznie pogorszyć warunki ich bytowania – np. zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach, często je wietrzyć, dbać by nie było w nich wilgotno.

Nie warto pozostawiać problemu samemu sobie – rybiki mogą powodować szkody: niszczą wyroby skórzane i wełniane, książki, potrafią nawet dobierać się do cukru i kasz.

Rybiki cukrowe w domu