Sukces firmy – elementy.

Sukces firmy – elementy.

Elementy sukcesu firmy.

1.Plan.

Przygotowanie planu oraz prowadzenie firmy według wcześniej przygotowanego harmonogramu pozwala skupić się na pozostałych elementach działalności przedsiębiorstwa. Plan taki przygotowujemy wstępnie przed rejestracją firmy i na bieżąco uzupełniamy go i poprawiamy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Co powinien zawierać dobrze przygotowany plan?

   - cele firmy;
   - opis własnego przedsięwzięcia – co i komu oferujemy, oraz co ważniejsze czego i komu NIE oferujemy; wiedza dotycząca tego, czego nie zamierzamy sprzedawać pozwoli firmie na skupieniu się na najważniejszych dla niej klientach oraz celach;
   - krótki opis działań konkurencji – jak wygląda konkurencja, co oferuje oraz w jaki sposób utrzymuje klientów;
   - strategia działania naszej firmy – oczywiście nie musi to być przedstawione co do godziny, ale warto mieć wizję do czego dążymy i w jakim terminie (określmy czy wprowadzamy nowe produkty, usługi, nowe kanały dystrybucji, jeśli tak to w jakim czasie i miejscu, czy będziemy zatrudniać nowe osoby, jak je będziemy wdrażać i szkolić, itp)
   - nasz plan na działania marketingowe – co i w jaki sposób zamierzamy reklamować, jak będziemy prowadzić promocje, w jaki sposób będziemy się komunikować z klientami obecnymi oraz potencjalnymi;
   - kto będzie się tym wszystkim zajmował, czyli opis zespołu – wyraźne zaznaczenie obowiązków, sposobu nagradzania oraz motywowania, ścieżka awansu oraz szkolenia pracowników;
   - założenia finansowe firmy – plan finansowy, rachunek zysków oraz strat.

Wszystko to powinniśmy już posiadać. Przed założeniem działalności przygotowujemy się pisząc plan działania.

.Ważne!. W trakcie działania firmy trzeba na bieżąco szkolić pracowników. Wcześniej warto przygotować tzw plan szkoleń. Nawet w formie excela – imiona pracowników, stanowisko pracy, wymagane umiejętności, posiadane umiejętności oraz potrzeby szkoleniowe. Warto przeprowadzić szczere rozmowy z pracownikami.
Więcej o planowaniu.

2.Ludzie – pracownicy i klienci.

Najczęściej na początku nasza firma jest jednoosobowa. Oznacza to, że musimy zarządzać tylko sobą. Jesteśmy specjalistą od wszystkiego. W przypadku takich firm często wspieramy się pomocą rodziny lub znajomych. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy. Ja osobiście nie polecam skupiać się wyłącznie na rodzinie i przyjacielach, gdyż dużo trudniej nam jest takich współpracowników zmobilizować, kontrolować oraz oceniać.

.Ważne!. Dobrze jest mieć przemyślane kiedy i kogo będziemy chcieli zatrudnić do naszej firmy oraz gdzie taką osobę będziemy chcieli znaleźć. Wiadomo, że często jest to gdybanie, jednak jeżeli mamy to wpisane w planie działania, to łatwiej jest nam to zrealizować.
Jeżeli już czujemy, że sami nie damy rady w skutecznej obsłudze klientów, wtedy należy rozpocząć proces rekrutacji. Więcej o rekrutacji przeczytasz tutaj.

Pracownicy jako partnerzy.

Niektórzy mogą powiedzieć: Jak można porównywać pracowników do partnerów? A według mnie tak właśnie powinno być. Pracownik, który ma wpływ na to jak pracuje (zarządzanie przez cele, zarządzanie projektowe) i który ma dodatkowe korzyści z podejmowania odpowiedzialności pracuje wydajniej oraz jest bardziej zmotywowany do dobrego wykonania powierzonych zadań.
Ktoś kiedyś dobrze powiedział:

Traktuj pracowników tak, jak byś chciał, żeby oni traktowali klientów.

O klientach można by pisać wiele. Ważne, żeby pamiętać, że czasami lepiej jest odmówić klientowi sprzedaży swojego produktu czy usługi. Pytanie dlaczego zrezygnować z natychmiastowego zysku?
Aby mieć dużo większy w przyszłości. Jeżeli klienta uświadomimy, że nie chcemy mu sprzedawać rzeczy dla niego teraz zbędnej, będzie on czuł do nas zobowiązanie. Stworzymy pozytywne skojarzenia z naszą firmą.
Więcej o klientach tutaj.

3.Marketing mix.

Marketing mix, czyli strategia marketingowa przedsiębiorstwa jest całościowym programem – ofertą – odpowiednich produktów, usług dla docelowej grupy klientów.

Najprościej określić Marketing Mix jako przygotowanie odpowiedniej oferty dla odpowiednich klientów, w odpowiednim czasie i miejscu. Największy nacisk należy położyć na wyraz odpowiedni. Oczywiście łatwo to powiedzieć. Dużo trudniej wprowadzić to z sukcesem w życie.

4.Komunikacja.

Bardzo ważny element. Spaja poszczególne elementy działalności firmy. Dzięki skutecznej komunikacji jako właściciele posiadamy bardziej dokładną wiedzę na temat otoczenia i naszego przedsiębiorstwa.

Czym jest skuteczna komunikacja?

Najprościej opisać to jako zrozumiałe oraz jasne przedstawianie swoich celów oraz efektywną współpracę z najbliższym otoczeniem – pracownicy, klienci oraz konkurencja. Tak jak było zaznaczone wcześniej, traktujmy pracownika jak klienta. Pozwoli to obok wzrostu motywacji oraz efektywności, skutecznie angażować oraz integrować zespół.

Skuteczna komunikacja obejmuje:

   - jasne i ścisłe przedstawianie celów, zarówno dla całej firmy, jak i dla poszczególnych pracowników; możemy bazować na systemie tworzenia celów SMART. Cele powinny być proste, mierzalne – możliwe do ocenienia, ambitne – pozwalające na wykazanie się pracownika, realistyczne oraz określone terminowo;
   - feedback, czyli informację zwrotną; pozwala na korektę celów oraz metod zarządzania, wprowadzenia nowej usługi, produktu, czy korekty istniejących; feedback wykorzystujemy cały czas, w każdym elemencie biznesu, od motywowania pracowników, obsługi klienta, do metod marketingu i rozszerzania asortymentu;
   - delegowanie obowiązków, czyli przekazanie odpowiedzialności za podjęte decyzje na pracowników; wiąże się z tym odpowiednie szkolenie, przekazanie uprawnień oraz umiejętność kontrolowania i motywowania pracownika;

.Ważne.!
Starajmy się tak działać, aby pracownik nie odczuwał nadmiernej kontroli każdego ruchu czy decyzji. Dużo lepiej jest organizowanie cyklicznych spotkań z pracownikiem i omawianie wykonanej pracy oraz celów, które są do realizacji.

   - komunikację zewnętrzną, czyli kontakty z klientami, zarówno obecnymi jak i potencjalnymi oraz z konkurencją, partnerami biznesowymi oraz mediami.

.Ważne.!
Dobrze jest przygotować spójną strategię do kontaktów z mediami. Pozwoli to na świadomą budowę pozycji naszej firmy jako specjalisty. Możemy sami przygotowywać różne materiały dotyczące naszej branży, przyszłości oraz poradniki, które będziemy przesyłali różnym mediom.

Podsumowanie.

Powyższe 4 elementy są moim zdaniem podstawą długofalowego sukcesu firmy na naszym rynku. Oczywiście są branże lub rynki, na których niektóre elementy są ważniejsze i na nich należy się głównie skupiać. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania zapraszam do kontaktu osobistego. [Kontakt do Nas.].

www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl