W momencie zauważenia, że na terenie zabudowań – czy to użyteczności publicznej (domy mieszkalne, osiedla, biurowce, dworki, kościoły) czy w magazynach żywności – pojawiły się szczury lub inne gryzonie należy bezzwłocznie rozpocząć ich tępienie i doprowadzić do zupełnej likwidacji. Jest to spowodowane przede wszystkim troską o nasze zdrowie, które reguluje m.in ustawa z dnia 13 września 1996 „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (Dziennik Ustaw z 1996, nr 132, poz. 622)

zwalczanie szczurówGryzonie – myszy i szczury należą do grupy ssaków, które rozmnażają się w szybkim tempie a do tego są w stanie bardzo szybko zaadaptować się do zastanych warunków. Mogą przetrwać w ciężkich warunkach, a poszukując jedzenia powodują zarówno straty finansowe (niszczenie budynków, uszkadzanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych) jak i zagrożenie sanitarno-emidemiologiczne gdyż roznosząc drobnoustroje mogą powodować groźne choroby i zarażenia toksoplazmozą, hantawirusami, escherichią coli a nawet dżumą.

Szybkie odszczurzanie (deratyzacja) pozwoli zapobiec tym zagrożeniom, a także uchronić np. magazynowaną żywność.

W ramach deratyzacji stosujemy:

 • zabiegi doraźne
 • odszczurzanie gazowe i parowe
 • odstraszanie gryzoni
 • stawianie pułapek sprężynowych i żywołownych
 • stały monitoring stacji deratyzacyjnych wraz z usuwaniem złapanych szczurów/myszy
 • metody chemiczne: tylko w uzasadnionych przypadkach

Oprócz powyższych usług oferujemy:

 • zapobieganie skażeniom sanitarnym, które powodują szczury i inne gryzonie
 • zwalczanie skażeń biologicznych
 • deratyzację rolniczą
 • usuwanie szczurów i ich gniazd
 • utylizację gryzoni
 • wdrażanie procedur higieny sanitarnej

Ważne: Deratyzacja powinna być prowadzona na terenie każdej wspólnoty mieszkaniowej / osiedla, dwa razy w roku – w okresie wiosennym i jesiennym, z uwagi na ustawę o utrzymaniu czystości. Pamiętanie o tym uchroni mieszkańców nie tylko przed chorobami ale także stratami w postaci przegryzionych przewodów elektrycznych, zanieczyszczonych piwnic, zniszczonych przedmiotów.

Jak wygląda profesjonalna walka ze szczurami?

Najczęstszą metodą jaka jest stosowana w takich sytuacjach to wykładanie trucizn, na które wrażliwe są organizmy gryzoni. Działają one głównie na układ pokarmowy tych zwierząt, często również na układ nerwowy czy krwionośny. Substancja działa dopiero po jej zjedzeniu zatem profesjonalny zakład deratyzacyjny postara się przede wszystkim o to by trutka była odpowiednio wyposażona w substancje wabiące, które zachęcą zwierzę do jego spożycia. Chodzi tu przede wszystkim o to by granulat został przez nie uznany za zwyczajne pożywienie, a w przypadku gryzoni – które są bardzo inteligentnymi szkodnikami – nie jest to takie znowu łatwe. Ważne jest tutaj także użycie takiego rodzaju środka, który unieszkodliwi szczury dopiero po jakimś czasie, podczas którego inne szkodniki zdążą się także pożywić. Stosowanie trutek o natychmiastowym działaniu paradoksalnie uśmierci jedynie małą część stada. Reszta zdąży nabyć wiedzę, że dane jedzenie jest podejrzane i należy go unikać. Dobrze by więc karmniki przyjmowały różne kształty, możliwie najbardziej zbliżone do przedmiotów możliwych do znalezienia w miejscach występowania myszy, szczurów i innych gryzoni. Mogą to być przykładowo stacje przypominające kamienie czy skrzynki tekturowe.

Innym sposobem walki z gryzoniami jest odszczurzanie z użyciem urządzeń mechanicznych w postaci pułapek i potrzasków, które wabiąc do środka odławiają lub od razu uśmiercają gryzonie. Mogą to być zawierające feromony pułapki lepne do wykładania w trudno dostępnych miejscach, karmniki deratyzacyjne odporne na uszkodzenia mechaniczne z zamkami zabezpieczającymi przed niepowołanym dostępem ale również przed wyciągnięciem wkładów chemicznych ze środka, czy chwytacze żywołowne do stosowania w programach HACCP oraz Zwalczania Szkodników. Na rynku są również dostępne pułapki elektroniczne pod napięciem ok. 8000V, które eliminują szkodniki bez użycia trutek, a można je zainstalować praktycznie wszędzie gdyż zasilane są bateriami R-14.

Gryzonie, z którymi walczymy to najczęściej:

 • Szczury wędrowne gnieżdżące się w ziemi, pod podłogą, w starszym nawozie czy śmieciach. Są szczególnie wrażliwe na brak pożywienia oraz wody.
 • Szczury śniade – czarne lub czarnobrunatne, zamieszkujące strychy oraz górne kondygnacje budynków.
 • Myszy domowe przypominające szczury wędrowne, gnieżdżące się na polach iprawnych, w sadach, ogrodach, często również pomieszczeniach dla zwierząt.
 • Myszy polne biegające po polach i ogrodach, często zamieszkujące w magazynach zbożowych i pomieszczeniach dla zwierząt.