Szkodliwe, nadmiernie rozmnożone owady można również usunąć mechanicznie. Stosując odpowiednią zanętę doprowadzamy do powstania skupisk owadów przy pułapkach co umożliwia mechaniczne „pozbieranie” owadów i ich eliminację.

Mechaniczne zwalczanie owadów jest połączone często z dezynsekcją chemiczną lub fizyczną. Wiele gatunków jest bardzo odpornych na czynniki chemiczne lub fizyczne i konieczne jest ich wyłapanie i mechaniczna eliminacja.