Insektycydy to substancje dotyczące dezynsekcji chemicznej. Zastosowanie tych chemicznych, dezynsekcyjnych środków owadobójczych to podstawowe działanie kiedy wykonywane są te czynności oczyszczające z natrętnych i groźnych dla zdrowia owadów.

Przykładowe środki chemiczne do przeprowadzania dezynsekcji

Diazinon – organiczny związek chemiczny, triester kwasu tiofosforowego. Inhibitor cholinoesterazy, środek insektobójczy. Stosowany jako element środków dezynsekcyjnych do zwalczania pcheł.

Malation – organiczny związek chemiczny z grupy estrów kwasów fosforowych i pochodnych kwasu bursztynowego.
Jest pestycydem używanym do ochrony przed owadami upraw rolniczych, sadowniczych oraz warzywnych. Wykorzystywany jest także w opryskach ogrodów oraz do zwalczania komarów i muszki owocowej. Bardzo często używany środek owadobójczy.

Karbaryl (metylokarbaminian 1-naftylu) – organiczny związek chemiczny z grupy karbaminianów stosowany głównie jako insektycyd. Znany pod handlową nazwą Sevin. Bardzo często stosowany jako insektycyd w ogrodnictwie i uprawach rolnych, podejrzewany o rakotwórcze konotacje jednak nieszkodliwy dla ludzi. Niestety oprócz eliminacji niechcianych owadów może przyczyniać się do zabijania pszczół.
Chemiczna eliminacja owadów – dezynsekcja, musi być przeprowadzana przez osoby posiadające odpowiednia wiedzę, potwierdzoną szkoleniami ddd i certyfikatami . Jak pokazane jest na ww. przykładach chemiczne środki dezynsekcyjne, a jest ich bardzo dużo rodzajów, są także truciznami dla ludzi. Użycie insektycydów musi być prowadzone cały czas pod kontrolą odpowiedzialnych osób, dezynsekcja zaplanowana a jej efekty sprawdzone zarówno pod względem skuteczności niszczenia owadów jak i utrzymania środowiska niezagrażającego ludziom, zwierzętom, uprawom, płodom rolnym ani żywności.

Nieuprawnione użycie środków chemicznej dezynsekcji prowadzi bardzo często do zatruć ludzi, wykonawcy dezynsekcji jak również osób mających styczność ze środkami dezynsekcyjnymi, pojemnikami na insektycydy albo niezdegradowanym insektycydem.