Tępimy owady bezpiecznymi metodami – zwalczanie niechcianych insektów jest nie tylko praktyką zmierzającą do utrzymania higieny i czystości ale także wymogiem zachowania przepisów dotyczących ochrony zdrowia ludzi, zwierząt oraz ochrony żywności. Dezynsekcja pomieszczeń magazynowych, kuchni, barów, piwnic, składów materiałów żywnościowych to elementarne działanie administratora tych obiektów, które muszą być powtarzane w ściśle określonych odstępach czasu.

Ciekawostka: w niektórych krajach stosowane są kary za brak elementarnej dezynsekcji przeciwkomarowej

Firma wykonująca zwalczanie owadów, po wykonaniu stosownych czynności przeciw insektom wystawia odpowiednie zaświadczenie o przeprowadzeniu czyszczenia i zarazem gwarantuje skuteczne pozbycie się grupy insektów, których pozbycie się zamawiał Klient.

Stosując odpowiednio dopasowaną metodę dezynfekcyjną można pozbyć się skutecznie prawie każdej grupy niechcianych insektów bez narażenia na skażenie towarów spożywczych albo zagrożenia zatruciem ludzi, pracowników etc.

Uciążliwe owady w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, działkach czy magazynach można w sprawny i skuteczny sposób usunąć dzięki dezynsekcji.

W zależności od typu owadów stosuje się metody bardziej lub mniej inwazyjne – opryski, gazowanie, żelowanie i zamgławianie.

Oferujemy:

 • dezynsekcyjne zwalczanie karaluchów, prusaków, rybików Warszawa
 • dezynsekcyjne zwalczanie mrówek i mrówek faraona Warszawa
 • dezynsekcyjne zwalczanie owadów niszczących uprawy
 • odkomarzanie
 • usuwanie os, szerszeni i ich gniazd
 • zwalczanie much domowych, moli odzieżowych, moli spożywczych, wszy, drozofili, rybików
 • zwalczanie korników, ptaszyńców, mączników Warszawa
 • usuwanie jaj i larw owadów
 • likwidację innych szkodników-stawonogów
 • instalacje lamp owadobójczych i odstraszających

Galeria owadów które podlegają dezynsekcji

RYBIKI KARALUCHY_ddd ODKOMARZANIE

PCHLY_DEZYNSEKUJEMY DENZYNSEKCJA_KARACZANY DENZYNSEKCJA_MUCH

 

Stosujemy różne metody dezynsekcji:

Dezynsekcja to tępienie owadów włącznie z unicestwieniem ich larw i jaj. Tępienie owadów-pasożytów, zabiegi sanitarne, czyszczące środowisko człowieka zwłaszcza otoczenie gospodarcze. Prowadzone jest dla ochrony zdrowia.

Które owady podlegają bezwzględnemu zwalczaniu? Uznawane za szkodniki i tępione w ramach działań dezynsekcyjnych są głównie: komary, muchy , pluskwy, wszy, pchły i karaluchy ( generalnie stawonogi ). Oprócz ww. dezynsekcyjnemu wytępieniu poddawane są także: mole spożywcze, mrówki, mole odzieżowe, rybiki, osy.

Zabiegi te wykonuje się różnymi metodami w zależności od środowiska w jaki są one wykonywane: inaczej będzie to przebiegało w pomieszczeniach mieszkalnych, inaczej zaś w piwnicach, restauracjach czy magazynach gdzie przechowywana jest żywność. Z uwagi na to, że są to miejsca silnie zagospodarowane przez człowieka dobór metody eliminacji uciążliwych owadów musi przede wszystkim uwzględniać bezpieczeństwo mieszkańców oraz przechowywanych materiałów spożywczych.

Dezynsekcję można skutecznie zastosować przy pomocy środków fizycznych takich jak para lub ogień, gorące powietrze, promieniowanie
ultrafioletowe. Drugą metodą są działania mechaniczne jakim jest wyłapywanie zwabionych miejscowo owadów, wytrzepywanie, oczyszczanie przez fizyczną eliminację ich obecności. Trzecią metodą dezynsekcji jest tępienie – dezynsekcja owadów środkami chemicznymi. Natomiast czwartym sposobem jest dezynsekcja biologiczna – eliminacja owadów przez zmianę ekosystemu w jakim funkcjonują, odebranie im biologicznego środowiska rozwoju lub zwalczanie ich przy pomocy innych organizmów żywych.

Jest jednym z elementów utrzymania higieny i jako profilaktyka zdrowia musi być stale stosowana, kontrolowana w zakresie okresowych badań czystości.

„Abapest” prowadzi usługi DDD na terenie woj. mazowieckiego oraz na terenie miasta Warszawa.

Dlaczego eliminacje owadów są tak ważne? Przykładowo muchy należące do dużej grupy synantropów rozmnażają sie intensywnie i gnieżdżą w śmieciach, przy śmietniskach, zbiornikach odchodów, odpadach biologicznych. Muchy są źródłem zarażenia bakteriami, które powodują groźne choroby ludzi: dur brzuszny, cholerę, gruźlicę, czerwonkę. Mogą także przenosić jaja pasożytów wewnętrznych a te krwiopijne mogą zarażać np. zwierzęta domowe i gospodarskie bakteriami wąglika.

Niekontrolowany przyrost populacji owadów, much, komarów może zatem zamienić się w katastrofalną w skutkach plagę, której zapobiega
sytematycznie i profesjonalnie prowadzona dezynsekcja.

Przykładowe środki wykorzystywane w dezynsekowaniu pomieszczeń:
——————————————————————————–

 • Alfasekt 050 SC – płyn
  Środek owadobójczy w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania owadów latających w higienie sanitarnej oraz do zwalczania szkodników magazynowych, głównie owadów i ruchomych form roztoczy w ochronie żywności
 • Winylotox 1000EC 
  Preparat emulsyjny stosowany w pomieszczeniach do zwalczania much, komarów, prusaków, karaluchów, rybików cukrowych, mrówek faraona i innych. Stosować jedynie do dezynsekcji niezamieszkałych wolnostojących budynków! Substancja czynna: dichlorfos 1000 g/1l
 • PENTA 250FS to środek biobójczy przeznaczony do zwalczania wszystkich owadów zarówno latających jak i biegających. Może być
  wykorzystywany do zwalczania insektów w higienie sanitarnej, lokalach użyteczności publicznej, zakładach, magazynach czy
  pomieszczeniach gospodarsko-inwentarskich. W formie kocentratu. Substancja aktywna: Imidaklopryd, Cypermetryna zamknięta w
  mikrokapsułkach

Negatywne skutki wykorzystywania środków biobójczych
———————————————————————————-
Środki przeznaczone do zwalczania owadów nie są w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.  Dlatego jeśli przy dokonywaniu czynności oczyszczających i zabezpieczających przed owadami nie zastosujemy się do zaleceń uzyskania odpowiedniego stężenia cieczy dezynfekcyjnej to w wyniku pokrycia dużych powierzchni pomieszczeń zbyt nasycona ilością aktywnej substancji można wywołać zmiany zdrowotne, choroby alergiczne, uczulenia, albo wręcz zatrucia pokarmowe u ludzi i zwierząt domowych. Zdecydowanie zabronione jest wykonywanie dezynfekcyjnego oczyszczania w obecności chorych oraz dzieci a w szczególności osób chorych na alergie.

Innym negatywnym skutkiem np. przy dezynsekcji biologicznej, przy wprowadzeniu innych organizmów żywych do zwalczania owadów może być niekontrolowany rozwój populacji innych grup owadów lub zablokowanie rozwoju populacji zwierząt żywiących się owadami.

Same czynności wykonywane w nieodpowiednio wietrzonych pomieszczeniach, bez ubrań ochronnych, preparatami bez odpowiednich certyfikatów mogą także zagrażać samym wykonawcom dezynsekcji w formie zatruć oparami, zatruć pokarmowych, poparzeń.

Ponieważ nanoszone metodą natryskową płyny dezynfekcyjne, o ile natężenie oprysku jest odpowiednie, zachowuje swoje działanie przez kilka tygodni, w pomieszczeniach takich występuje zmieniony zapach.

Kategorycznie zabronione jest dezynsekowanie otwartej, niezapakowanej żywności, produktów żywnościowych luzem.

Urządzenia dezynsekujące
———————————————————————————-

 • spryskiwacze
 • opryskiwacze
 • zgmławiacze
 • zmgławiacze termiczne
 • opylacze
 • maty desynsekcyjne
 • lampy rażące
 • lampy lepowe

opryski dezynsekcja owadów zmgławiacz dezynsekcja butla do środka denzysekcyjnego

 

Dezynsekcja Warszawa – ABAPEST